• Staatus

  Pole käivitatud
 • Töös
 • Tehtud
 • Muudetud
 • Hilinenud
 • Ei ole mõõdetav
 • Iseloom

  Üldine seisukoht
 • Tegevuse elluviimine ebaselge
 • Konkreetne tegevus
 • Valdkond

  Energeetika ja keskkond
 • Haridus
 • Infoühiskond
 • Keelepoliitika ja rahvuslus
 • Kodanikuühiskond
 • Kultuur
 • Majandus ja ettevõtlus
 • Perepoliitika
 • Põllumajandus ja maaelu
 • Lõimumine
 • Riigikaitse ja välispoliitika
 • Sotsiaalkaitse
 • Sport
 • Taristu ja transport
 • Tervishoid
 • Turvalisus, julgeolek, õiguskaitse
 • Tööturg
 • Valitsemine ja regionaalpoliitika

Vaata järele, kuidas valitsus viib ellu oma lubadusi!

Valitsemise valvurid on  veebikeskkond, kus saad jälgida valitsuse tegevusprogrammi täitmist ehk riigivalitsemise argipäeva.

Tegevused on pärit riigikogu 2011.aasta valimistel antud lubadustest ning koalitsioonileppest.

Kuidas  otsida? Vasakul veerus on Filtrid ja seal avaneb nimekiri  kõikidest valdkondadest valitsuse programmis.  Kliki ühel valdkonnal ning näed tegevuste nimekirja. Eespool on tegevused, mida on viimati hinnatud ja kommenteeritud.
Tegevust saad otsida ka iseloomu ja staatuse järgi. Igal tegevusel on päritolu - kas IRL või Refornierakond.  Märge "Uus" tähendab, et tegevus on lisandunud koalitsioonileppe koostamise käigus.

Loe ka legendi, mis selgitab hinnangute tähendust.

Oma kommentaare saad lisada lehel „Rahvas arvab“ facebooki kontoga sisse logides. Kommentaare modereeritakse ning laim ja sõim kõrvaldatakse.

Valvurid on sõltumatud vaatlejad, kes  annavad hinnangu  selle kohta, kuidas  valitsuse plaanid tegelikkuses täituvad. Vaata valvurite nimesid ja lisainfot Praxise veebist.

Kontakt: Poliitikauuringute Keskus Praxis, Hille Hinsberg

Valvurite tegevust toetab Avatud Eesti Fond

Valitsemise valvurite veebikeskkonna arendus jätkub. Tagasiside ja ettepanekud on oodatud!

Tänud! Tagasi filtrite juurde

Staatus

Pole käivitatud

Pole toimunud olulisi muutusi võrreldes eelmise valitsusperioodiga

Töös

On märgata valitsuse  (ministeeriumi) teadlikku tegevust lubaduse elluviimiseks

Tehtud

Lubadus on täidetud

Muudetud

Tegelikkus erineb algsest lubadusest

Hilinenud

Lubadust ei ole tähtaegselt täidetud

Ei ole mõõdetav

Kuna sihti pole seatud, ei saa progressi mõõta

Iseloom

Üldine seisukoht

Loosunglik lubadus või väide

Tegevuse elluviimine ebaselge

Hea mõte, kuid selle teostamiseks  pole seatud konkreetset eesmärki ega kirjeldatud tegevust

Konkreetne tegevus

Lubadus on sõnastatud konkreetse eesmärgina, mida on võimalik saavutada

Päritolu

UUS

Tegevus, mis sõnastati koalitsiooni läbirääkimiste käigus

Tänud! Tagasi filtrite juurde

Kuvatakse

0 tegevust

Filtrid

Staatus

Iseloom